PR (Halkla İlişkiler) Nedir?

PR (Halkla İlişkiler) Nedir?

Hakla İlişkiler yani günümüzde yaygın kullanılan adıyla PR (Public Relations) nedir? Ne yapar?

Aslında PR ‘ın (Halkla ilişkiler) kesin bir tanımını yapmak zordur. Tanımlardaki güçlüğün sebebi uygulama alanının geniş ve yaygın, reklamcılık, propaganda, tanıtım ve pazarlama gibi kavramlara yakın olmasından kaynaklanmaktadır.

Bu sebepten PR’ ın (Halkla İlişkiler) birden fazla tanımı vardır. En basit haliyle tanımı; söz söyleme, etkileme, ikna etme, sevdirme sanatıdır.

Başka bir değişle Algıları Yönetme, Kitleleri Etkileme sanatı da diyebiliriz.

Tarihçesine bakacak olursak,1903 yılında New York’ta Gazetede ekonomi muhabirliği yapan Ivy Ledbetter Lee tarafından ortaya atılmıştır.

Temelinde retorik olan PR (Halkla İlişkiler) ikna, algı ve iletişim kavramları yatmaktadır. 1970’li yılların başında Türkiye ismi duyulmaya başlan ”Halkla İlişkiler” 1974 yılında Aleaddin Asna ve Betül Mardin tarafından kurulan A&B Ajans Türkiyenin ilk PR (Halkla İlişkiler) Ajansı olarak mesleğin duyulmasında ve gelişmesinde büyük rol oynamıştır. İngilizcesi ”Public Relations” olması nedeniyle yaygın kullanımı “PR” olarak dilimize yerleşmiştir.

Diğer bir deyişle PR (Halkla İlişkiler), karşılıklı iletişime ve geri bildirime (feed-back) dayalıdır ve bundan beslenir. Bununla beraber kurumun ya da kişinin iletişimde olduğu veya olabileceği kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve bunu devam ettirmek için yaptığı sürekli yaptığı çalışmalardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir